توجه ملتها به ایران

سخنرانی در جمع کارکنان بنیاد مستضعفان تهران (گسترش حاکمیت اسلام)
۸ مهر ۱۳۵۸/ ۸ ذی القعده ۱۳۹۹
صدور انقلاب,
توجه ملتها به ایران

اگر چنانچه اسلام به آن معنايى كه هست در ايران تحقق پيدا بكند، مطمئن باشيد كه كشورها يكى بعد از ديگرى همين رويّه را پيدا مى‌كنند. الآن هم نمونه‌هايش هست. الآن هم همان كارهاى خلافى كه در ايران واقع مى‌شد در بعضى كشورهاى ديگر شروع كرده‌اند و مشغول‌اند؛ از خوف اينكه مبادا از ايران به آنجا سرايت بكند، و بيخود دست و پا مى‌زنند؛ ناچار سرايت مى‌كند. يعنى الآن هر طايفه‌اى كه مى‌آيند اينجا از ملتشان وقتى ذكر مى‌كنند، مى‌گويند توجه دارند به ايران و همين معنا را مى‌خواهند تحقق بدهند، در عراق، در كويت، در مصر، همه جا. اگر ما خوب اين نقش را بازى بكنيم و اسلام را به آن طورى كه هست در ايران پياده‌اش بكنيم، علاوه بر اينكه خودمان- ان شاء اللَّه- پيروز هستيم و تا آخر هم پيروز هستيم ان شاء اللَّه از ما به ساير بلاد [سرايت مى‌كند] كه نظر ما به اين است كه همه بلاد مسلمين اسلامى باشد، حكومت در دنيا حكومت اسلامى باشد، يا عدل اسلامى در همه جا باشد.