وحدت، رمز گسترش اسلام

سخنرانی در جمع اهالی جماران و شمیرانات (مقابله با گروهکهای وابسته)
۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۴ رجب ۱۴۰۰
صدور انقلاب,
وحدت، رمز گسترش اسلام

من اميد آن را دارم كه بتوانيم ان شاء اللَّه اين خدمتى را كه شروع كرديم به آخر برسانيم، و بتوانيم با وحدت كلمه، با اتكال به خداى تبارك و تعالى، بيرق اسلام را در همه جا به اهتزاز درآوريم.