صدور انقلاب با عمل و اخلاق

سخنرانی در جمع سفیران و کارداران ایران (صدور انقلاب با رشد اخلاق و اسلام)
صبح ۱۴ دی ۱۳۵۹/ ۲۷ صفر ۱۴۰۱ «۱»
صدور انقلاب,
صدور انقلاب با عمل و اخلاق

از مسائل مهمى كه شماها مثل ماها موظف بر آن هستيد اين است كه با عمل خودتان در آنجا، با وضعيت سلوكتان با كارمندان، با وضعيت اصل سفارتخانه و وضع سفارتخانه طورى باشد و طورى بكنيد كه با همين عمل بتدريج انقلاب شما صادر بشود به آن كشورى كه در آن هستيد. مسائل اخلاقى، يك مسائلى است كه وقتى كه يك كسى مقيّد به آن بود و دنبالش بود، اين سرايت مى‌كند. و مردم به حسب طبيعتشان، به حسب فطرتشان- فطرتها سالم است منتها تربيتها ضايع مى‌كند فطرتها را- [آن را قبول مى‌كنند].شما بايد خيال كنيد خودتان كه در يك مملكتى وارد شديد و مى‌خواهيد اين مملكت را مثل مملكت خودتان تربيت كنيد. و مى‌خواهيد اسلام را در آنجا هم صادر كنيد. صدور اسلام به اين است كه اخلاق اسلامى، آداب اسلامى، اعمال اسلامى آنجا طورى باشد كه مردم توجه به آن بكنند. و از امور مهمه داشتن يك نشريه در هر سفارتخانه هست. نشريه، نه مثل نشريه‌هاى زمان طاغوت. نشريه، يك نشريه اخلاقى- اسلامى و در آن درج بشود مسائلى كه در ايران گذشته است. شما مى‌بينيد كه الآن در همه جاى دنيا تقريباً به ضد جمهورى اسلامى تبليغات مى‌شود. تبليغات همه جانبه، چه دستگاههاى تبليغات غرب با همه وابستگان و چه دستگاه تبليغات شرق با همه وابستگانش. اين براى اين است كه اينها از جمهورى اسلامى وحشتزده شده‌اند. علاوه بر اينكه منافعشان در خود ايران از دست رفته است و- ان شاء اللَّه- تا ابد از دست خواهد رفت. علاوه بر اين، خوف اين را دارند كه اين مطلب سرايت كند و اين نهضت و انقلاب سرايت كند به خارج و صادر بشود در مملكتهاى ديگرى. و آنها هم بعد از فهم اين معنا كه اسلام بايد در آن محل باشد، اسلام وضعش چطور است، آن را هم مى‌ترسند كه مبادا آنجا هم مثل ايران بشود، و آن دستگاههاى طاغوتى‌شان كم كم رو به زوال باشد و ان شاء اللَّه هست رو به زوال.