معرفی انگیزه‌های انقلاب، آنگونه که هست

حکم هماهنگی تبلیغات خارج از کشور به آقای عبد المجید معادیخواه‌
۲۸ بهمن ۱۳۶۰/ ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۰۲
صدور انقلاب,
معرفی انگیزه‌های انقلاب، آنگونه که هست

با توجه به آنكه تبليغات خارج از كشور با آن همه تبليغات مسموم عليه اسلام و انقلاب اسلامى از اهميت ويژه‌اى برخوردار است، و نظر به آنكه هماهنگ و منسجم بودن آن موجب تأثير بيشترى خواهد بود، جنابعالى را به عنوان هماهنگ‌كننده تبليغات خارج كشور تعيين نمودم، تا با تأييد خداوند متعال و همكارى تمام افراد و نهادها و ارگانها و سازمانها كه در اين زمينه فعاليت دارند، به اين امر حياتى ادامه داده و جدّاً جلو بى‌نظميها و تكرويها گرفته شود، تا از سمپاشيها و تبليغات دروغين دستگاههاى شايعه‌ساز و دروغ‌پرداز به مقدار توان جلوگيرى شود و جمهورى اسلامى و انگيزه‌هاى انقلاب ايران را به همان نحو كه هست معرفى نمايند.