موافقت ملتها با ارزشهای انسانی

سخنرانی در جمع ورزشکاران و تیمهای فوتبال منتخب تهران (توصیه به ورزشکاران)
صبح ۱۶ اسفند ۱۳۶۰/ ۱۱ جمادی الاول ۱۴۰۲ «۱»
صدور انقلاب,
موافقت ملتها با ارزشهای انسانی

ما در بين دولتهاى مرتجع و دولتهايى كه مردم را مى‌خواهند چپاول كنند، ما در بين دولتها منزوى هستيم؛ براى اينكه آنها همه بر ضد ما هستند، لكن بين ملتها اين طور نيست.
ملتها با حق‌اند، ملتها با چيزهايى هستند كه، ارزشهايى هستند كه ارزشهاى انسانى است. اين دولتها هستند كه بسيارى از آنها از اين ارزشهاى انسانى هيچ اطلاعى ندارند.
شما هم وقتى كه آنجاها مى‌رويد با ملتها تماس داريد و ملتها به تماشاى شما مى‌آيند. همان طورى كه عرضه مى‌داريد ارزشهاى بدنى خودتان را، قدرتهاى بدنى خودتان را و براى ايران ارزش قائل مى‌شويد و ارزش ايران را به آنها حكايت و نمايش مى‌دهيد، ارزشهاى اخلاقى، ارزشهاى اعمالى، ارزشهاى عقيدتى، اينها هم توسط خود شما ان شاء اللَّه در آنجاها منتشر بشود.