دعوت جمعیتها به اسلام

سخنرانی در جمع ورزشکاران و تیمهای فوتبال منتخب تهران (توصیه به ورزشکاران)
صبح ۱۶ اسفند ۱۳۶۰/ ۱۱ جمادی الاول ۱۴۰۲ «۱»
صدور انقلاب,
دعوت جمعیتها به اسلام

شما نمونه باشيد در كشورهاى ديگر كه شماها از جمهورى اسلامى هستيد. ما امروز احتياج به اين داريم كه اسلام را در هر جا تقويت كنيم و در هر جا پياده كنيم و از مملكت خودمان اسلام را به جاهاى ديگر به آن معنايى كه در مملكت الآن حاصل شده است صادر كنيم و يكى از وجه صدورش همين شما جوانها هستيد كه در ساير كشورها مى‌رويد و جمعيتهاى زيادى به تماشاى شما مى‌آيند، به تماشاى قدرتهاى شما مى‌آيند.
بايد طورى بكنيد كه اين جمعيتهاى زياد را دعوت كنيد عملًا به اسلام. در اعمالتان، در رفتارتان، در كردارتان طورى باشيد كه نمونه باشد براى جمهورى اسلامى و جمهورى اسلامى با شما به جاهاى ديگر هم ان شاء اللَّه برود.