وظیفه سفارتخانه‌ها در تبلیغ اسلام

سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع (خدمت به اسلام و کشور)
صبح ۲۶ دی ۱۳۶۱/ ۱ ربیع الثانی ۱۴۰۳
صدور انقلاب,
وظیفه سفارتخانه‌ها در تبلیغ اسلام

دانشگاه با فيضيه پيوند دايمى داشته باشند. و تبليغاتْ تبليغاتِ دامنه‌دار باشد براى اسلام و براى جمهورى اسلامى. و سفارتخانه‌ها در هرجا هستند بايد تبليغ كنند اسلام را و جمهورى اسلامى را.