لمس حجر الاسود بیعت با خدا و صالحان

پیام به مردم و زائران بیت اللَّه الحرام به مناسبت ایام حج (مهجوریت حج ابراهیمی)
۱۶ مرداد ۱۳۶۵/ ۱ ذی الحجه ۱۴۰۶
حج و جایگاه آن,
لمس حجر الاسود بیعت با خدا و صالحان

و در لمس «حَجَر الاسود» بیعت با خدا بندید، که با دشمنان او و رسولانش و صالحان‌ و آزادگان دشمن باشید و به اطاعت و بندگی آنان، هر که باشد و هر جا باشد، سر ننهید و خوف و زبونی را از دل بزدایید که دشمنان خدا و در راس آنان شیطان بزرگ زبونند، هر چند در ابزار آدمکشی و سرکوبی و جنایتشان برتری داشته باشند.