انجام شایسته صورت حج توسط حجاج

پیام به حجاج و مسلمانان ایران و جهان (توصیه‌های اخلاقی، سیاسی و عبادی)
۲۵ مرداد ۱۳۶۴/ ۲۸ ذی القعده ۱۴۰۵
حج و جایگاه آن,
انجام شایسته صورت حج توسط حجاج

به خواهران و برادران محترم کشورهای اسلامی قبل از هر چیز این نکته را باید عرض کنم که صورت حج، این عبادت بزرگ را که برای انجام آن مشرف می‌شوید به صورتی شایسته و موافق دستور الهی انجام دهید و مسائل آن را نزد علمای اعلام با دقت فرا گیرید. مبادا خدای ناخواسته پس از انجام حج و گذشت وقت معلوم شود که خللی در آنها وارد شده و موجب بطلان حج گردیده و زحمتهای شما هدر رفته است.