اصلاح جهان با کمک ملتها

سخنرانی در جمع گروهی از بازاریان تهران (اتحاد و پایداری در راه هدف)
صبح ۱۲ دی ۱۳۶۲/ ۲۸ ربیع الاول ۱۴۰۴
صدور انقلاب,
اصلاح جهان با کمک ملتها

نبايد از ميدان به در برويد. اصلًا براى خاطر از ميدان در كردن عده‌اى متعهد، ناگواريهايى برايشان پيش مى‌آورند، بايد محكم در ميدان بود. به اندازه‌اى كه براى پيغمبر اكرم گرفتارى پيش آمد براى هيچ كس پيش نيامد، ولى ايشان تا آخر ايستادند و به تكليفشان عمل كردند. همين طور براى ائمه- عليهم السلام- ولى آنها هم ايستادند. بيخود نبود كه حبس مى‌شدند، براى اين زندان مى‌شدند كه جلوى آنهايى كه بر ضد اسلام قيام كرده بودند مى‌ايستادند. ما هم كه ان شاء اللَّه متعهد به اسلام مى‌باشيم و رشد اسلام را مى‌خواهيم، تصميم داريم جهان را برگردانيم و اميدواريم كه ملتها انجام دهند.