آشنا ساختن مستضعفان جهان با حکومت عدل اسلامی

پیام به مسلمانان جهان و حجاج در آستانه عید قربان (فلسفه حج و رسالت حجاج)
۴ شهریور ۱۳۶۳/ ۲۸ ذی القعده ۱۴۰۴ «۱»
صدور انقلاب,
آشنا ساختن مستضعفان جهان با حکومت عدل اسلامی

شما از كشور پيروزمندى كه سالها تحت فشار ستمشاهى دست‌وپا زده و با عنايت خداوند تعالى و دعاى خير بقية اللَّه- أرواحنا فداه- قيد و بندها را با تحمل مصيبات جانكاه گسيخته و هزاران شهيد و جانباز در راه مقصد تقديم اسلام نموده است عازم حج شده‌ايد. شما حامل پيام ملتى هستيد كه با انقلاب خود كشورى را كه مى‌رفت با شرق‌زدگى و از آن بيشتر غربزدگى در الحاد و فساد و فحشا غرق شود نجات داده، و حكومت اسلامى را به جاى حكومت طاغوتى جايگزين نموده‌اند. همان مردمى كه تصميم دارند با صدور پيام انقلاب اسلامى‌شان نه تنها كشورهاى اسلامى، كه مستضعفان جهان را به اسلام عزيز و حكومت عدل اسلامى آشنا سازند. شما نمايندگان مردمى هستيد كه انقلاب اسلامى‌شان، با عمر كوتاه خود و گرفتاريهاى طاقت فرساى حاصل از رويارويى با دو ابرقدرت و مقابله دو بلوك شرق و غرب با آن و خرابكاريهاى تروريستهاى وابسته به دو جناح ستمگر، تنها و تنها به بركت اسلام و نورانيت آن و مقاومت مردم توانسته است كشورهاى اسلامى را در شرق و غرب ارض و مظلومان جهان را در سراسر گيتى‌ تكان داده و به اسلام جلب نمايد؛ و توانسته است نداى اسلام را هر چند ضعيف به گوش جهانيان رسانده و نظر آنان را به خود جلب كند. شما حجاج محترم بيت اللَّه الحرام حامل پيام اين ملت و نمايندگان اين كشور هستيد. در اين صورت موقعيت شما بسيار حساس و وظيفه شما سنگين است. يا ان شاء اللَّه، چنانچه انتظار مى‌رود، با رفتار شايسته و اخلاق اسلامى و انقلابى خود نظر همگان را جلب كرده و چهره انقلاب اسلامى را آن گونه كه هست به نمايش ملتهاى جهان مى‌گذاريد و توجه آنان را با برخوردهاى برادرانه و محبت‌آميز به انقلاب بزرگ ايران جلب مى‌نماييد و عملًا تبليغات فاسد مغرضانه بوقهاى تبليغاتى را خنثى مى‌نماييد، كه در اين صورت حج شما مقبول و اجر شما مضاعف خواهد بود.