رساندن اسلام به نقاط دیگر جهان

سخنرانی در جمع مسئولان نظام در عید سعید فطر (مصادیق و مراتب شکرگزاری)
صبح ۱۹ خرداد ۱۳۶۵/ ۱ شوال ۱۴۰۶
صدور انقلاب,
رساندن اسلام به نقاط دیگر جهان

گروههاى مردمى همه با هم باشيد. اگر باشيد با هم، خداى تبارك و تعالى نصرت مى‌كند شما را. نصرت خدا اين است كه همه با هم براى رضاى خدا باشيد. همه با هم براى اين باشيد كه اسلام را تقويت كنيد و اسلام را به جاهاى ديگر هم برسانيد و اين نصرت خداست و خداوند وعده كرده است كه اگر نصرت كنيد، من هم نصرت مى‌كنم.