وحدت کلمه، ضامن پیروزی نهضت مسلمین

سخنرانی در جمع اعضای کادر مرکزی جنبش امل لبنان (لزوم بیداری مسلمین)
۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۹/ ۵ رجب ۱۴۰۰ «۱»
صدور انقلاب,
وحدت کلمه، ضامن پیروزی نهضت مسلمین

مأيوس نيستيم. مسلمين بايد با قدرت پيش بروند. امروز تقريباً ابرقدرتها رو به شكستند، رو به شكستند، آن طور نيست كه خيال بشود مثل ده سال پيش از اين است. امروز امريكا الآن گرفتار همين مسلمانهاى سياهپوست است، كه مجبور شده در چندين شهر، هشت شهر، اعلام حكومت نظامى بدهد. اين مسأله يك جنبشى است كه در بشر پيدا شده كه زير بار نمى‌خواهد برود، يك چيزى است همه جا پيدا شده. الآن در عراق جنبش پيدا شده است، در- عرض مى‌كنم- پاكستان، در هندوستان، در جاهاى ديگر، همه جا پيدا شده. اين مسلمانها بايد هم را پيدا بكنند، خودشان را پيدا بكنند، خيال نكنند كه ابرقدرتها چه هستند. نخير، همچو حرفهايى نيست در كار. هم خودشان را پيدا بكنند، و هم با هم اجتماع بكنند، با هم وحدت داشته باشند، تا ان شاء اللَّه پيروز بشوند، و پيروز مى‌شوند، ان شاء اللَّه. اميدواريم كه‌ اين انقلابات و نهضتهايى كه در بين مسلمين پيدا شده همه جا برود و همه جا با هم باشند، و با وحدت كلمه و اتكال به خداى تبارك و تعالى، كه منشأ همه پيروزيهاست، ما به پيش برويم، و همه ممالك اسلامى وحدت كلمه، و زير بيرق اسلام زندگى مرفه آبرومندانه بكنند ان شاء اللَّه تعالى. خداوند ان شاء اللَّه لبنان عزيز را نگه دارد و مسلمانان لبنان را، مسلمانانى كه براى اسلام در جنگ هستند پيروز كند ان شاء اللَّه تعالى.