آنها که بی‌مرض بودند، پیام انقلاب را گرفتند

سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی (اهمیت و شیوه تبلیغات)
۱۶ بهمن ۱۳۵۹/ ۲۹ ربیع الاول ۱۴۰۱
صدور انقلاب,
آنها که بی‌مرض بودند، پیام انقلاب را گرفتند

ما نتوانستيم- و بايد بگويم ما عرضه اين معنا را نداشتيم- كه تبليغاتمان حتى در داخل كشور يك تبليغات دامنه‌دارى باشد. فضلًا كه در خارج كشور بايد بگوييم كه انقلاب خودش پيش رفته؛ نه ما پيش برديم. آن طورى كه ملتهاى اسلامىِ خارج اطلاع پيدا كردند بر وقايع اينجا نه اين بوده است كه ما يك تبليغاتى داشتيم و آنها را با تبليغات خودمان آن طور عاشق اين انقلاب كرديم؛ اين انقلاب خودش كأنَّه منعكس شده در آنجا؛ و آنها كه بى‌غرض بودند، بى‌مرض بودند، فهميده‌اند تا حدودى كه شماها چه مى‌خواهيد.