حجاج، رسولان پیام انقلاب اسلامی

پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت اللَّه الحرام (بیان مصائب مسلمین)
۲۹ شهریور ۱۳۶۱/ ۲ ذی الحجه ۱۴۰۲
صدور انقلاب,
حجاج، رسولان پیام انقلاب اسلامی

بايد حجاج محترم كشور انقلاب اسلامى ايران فرياد مجاهدين شجاع و فداكار ملت شريف مجاهد را بر مسلمانان جهان در آن مجمع عمومى مسلمين برسانند، و آنان را موظف نمايند كه حامل پيام ملت ايران به تمام ملتهاى مظلوم جهان باشند و فرياد «يا للمسلمين» اين ملت انقلابى را به گوش همه جهانيان برسانند.