دورنمای صدور انقلاب اسلامی

پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد
۱۵ خرداد ۱۳۶۲/ ۲۳ شعبان ۱۴۰۳
صدور انقلاب,
دورنمای صدور انقلاب اسلامی

ما امروز دورنماى صدور انقلاب اسلامى را در جهان مستضعفان و مظلومان بيش از پيش مى‌بينيم و جنبشى كه از طرف مستضعفان و مظلومان جهان عليه مستكبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، اميدبخش آتيه روشن است و وعده خداوند تعالى را نزديك و نزديكتر مى‌نمايد. گويى جهان مهيا مى‌شود براى طلوع‌ آفتاب ولايت از افق مكه معظمه و كعبه آمال محرومان و حكومت مستضعفان.