خضوع سردمداران ملتهای اسلامی در برابر اسلام

پیام به ملت ایران در پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی شرایط ایران)
۲۲ بهمن ۱۳۶۲/ ۸ جمادی الاول ۱۴۰۴
صدور انقلاب,
خضوع سردمداران ملتهای اسلامی در برابر اسلام

آيا وقت آن نرسيده است كه ملتهاى اسلامى از جاى خود برخيزند و سردمداران خود را يا در مقابل شرف اسلام خاضع كنند، و يا با آنان همچون ايران عمل كنند؟ آيا حكومتهاى باصطلاح اسلامى در خواب‌اند و نمى‌بينند كه امروز وضع ملتها غير از سابق است؟ نمى‌خواهند بفهمند كه چشم و گوشها باز شده است و فريبكاريهاى از قماش شرقى يا غربى توان خود را از دست داده است؟
نمى‌دانند و نمى‌بينند كه انقلاب اسلامى صادر يا در شرف صدور است، و با تأييدات خداوند متعال پرچم اسلام در آتيه‌اى نه چندان دور به دست ملت‌هاى اسلامى، بلكه مظلومان تشنه عدالت اسلامى، در سراسر عالم به اهتزاز درخواهدآمد؟