رعایت نظم و آرامش و برادری در انجام مناسک حج

پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت ایام حج (9 تذکر به زائران)
۱۲ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۵ ذی القعده ۱۴۰۳
حج و برگزاری مناسک,
رعایت نظم و آرامش و برادری در انجام مناسک حج

و من موکداً از زوّار ایرانی و دیگر زائران بیت الله الحرام می‌خواهم که نظم و آرامش را مراعات کنند؛ ... و همه مسلمانان را برادر خود بدانند، و با آنان به طوری که شایسته یک مسلمان متعهد است عمل نمایند.