تبعیت از برنامه های انسانی اسلامی در مناسک

پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت ایام حج (9 تذکر به زائران)
۱۲ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۵ ذی القعده ۱۴۰۳
اخلاق, حج و برگزاری مناسک, حج, حجاج,
تبعیت از برنامه های انسانی اسلامی در مناسک

لازم است مراقب باشند که اعمال بی‌رویّه و گفتار باطل‌ تحقق پیدا نکند. و هر کس مراقب دوستان و نزدیکان خود باشد؛ و در برنامه‌های انسانی- اسلامی صحیح... ترتیب داده می‌شود تبعیت کنند؛ و از آنها تخطی نکنند که موجب هرج و مرج و ناراحتی زائرین فراهم شود.