حفظ چهره جمهوری اسلامی در گروی هماهنگی تمام گروهها

پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت اللَّه الحرام (بیان مصائب مسلمین)
۲۹ شهریور ۱۳۶۱/ ۲ ذی الحجه ۱۴۰۲
حج و برگزاری مناسک,
حفظ چهره جمهوری اسلامی در گروی هماهنگی تمام گروهها

اگر خدای نخواسته هر کاروان و هر گروهی مستقلًا و بدون‌ توجه به هماهنگی اقدام به امری کنند، ممکن است فاجعه‌ای پیش آورد و انحرافاتی تحقق یابد که چهره اسلامی جمهوری اسلامی و انقلابی دگرگون جلوه داده شود؛ و این گناه عظیمی است که پیش خالق و خلق مسئولیتی بس بزرگ دارد.
این جانب امیدوارم که حجاج عزیز- ایّدهم الله تعالی- از خود و دوستان خود مراقبت نمایند که این عبادت با عظمت الهی، آلوده به گناه و خطایا نشود.