بازشدن دریچه نور و امید به روی مسلمانان

پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه (قبول قطعنامه 598)
۲۹ تیر ۱۳۶۷/ ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸
صدور انقلاب,
بازشدن دریچه نور و امید به روی مسلمانان

حمد اللَّه از بركت انقلاب اسلامى ايران دريچه‌هاى نور و اميد به روى همه مسلمانان جهان باز شده است؛ و مى‌رود تا رعد و برق حوادث آن، رگبار مرگ و نابودى را بر سر همه مستكبران فرو ريزد.