لزوم کوشش علما در یاد دادن مسایل حج به مردم

پیام به حجاج و مسلمانان ایران و جهان (توصیه‌های اخلاقی، سیاسی و عبادی)
۲۵ مرداد ۱۳۶۴/ ۲۸ ذی القعده ۱۴۰۵
حج و برگزاری مناسک,
لزوم کوشش علما در یاد دادن مسایل حج به مردم

حضرات‌ آقایان علمای محترم کوشش فرمایند که زائران محترم را به وظایف خود آشنا نمایند، تا صورت حج مطابق شرع مطهر انجام گیرد.