اجتناب از بیان مسایل موجب تردید و وسواس

پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت اللَّه الحرام (برائت از مشرکان)
۶ مرداد ۱۳۶۶/ ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷
حج و برگزاری مناسک,
اجتناب از بیان مسایل موجب تردید و وسواس

روحانیون عزیز در عین حالی که مسائل را به طور واضح و دقیق بیان می‌‏کنند ولی از مشکل‏‌تراشی و حالتهای وسواس گونه که زائران [را] در شک و تردید و احتیاطهای بیمورد قرار می‏دهد خودداری کنند، چرا که وسواس در برنامه و مراسم و عبادتها و ادعیه موجب کسالت و بی‏‌توجهی در واجبات می‏‌شود.