لزوم پیروی از متصدیان در وقت و کیفیت شعار

پیام به مردم و زائران بیت اللَّه الحرام به مناسبت ایام حج (مهجوریت حج ابراهیمی)
۱۶ مرداد ۱۳۶۵/ ۱ ذی الحجه ۱۴۰۶
حج و برگزاری مناسک,
لزوم پیروی از متصدیان در وقت و کیفیت شعار

در راهپیماییها لازم است در وقت و کیفیت، شعار و امثال آنها از متصدیان امور پیروی کنید و نظم و آداب اسلامی را به طور شایسته مراعات نمایید و به هیچ کس اجازه ندهید که سرِخود و بدون دستور شعار دهد، که ممکن است عمال دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی که برای تفرقه افکندن و بدنام نمودن شما آمده باشند در بین شما نفوذ کنند و با تحریکات و شعارهای غلط مخالف اخلاق اسلامی، به آبروی شما و ملت شما و اسلام و مذهب لطمه وارد کنند و در هر صورت لازم است همه گوش به دستورات و شعارهای نماینده این جانب، جناب حجت الاسلام آقای کروبی و دیگر متصدیان امور فرا دهید و از غیر آنها جداً پرهیز نمایید.