ضرورت هماهنگی کامل کاروان ها با متصدی امور حج

پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت اللَّه الحرام (بیان مصائب مسلمین)
۲۹ شهریور ۱۳۶۱/ ۲ ذی الحجه ۱۴۰۲
حج و برگزاری مناسک,
ضرورت هماهنگی کامل کاروان ها با متصدی امور حج

چون لازم است در این سفر مبارک بر جریانات و طرحهای اسلامی- سیاسی، هماهنگیهای کامل بین تمام کاروانها و گروهها باشد و از هرج و مرج و امور مخالف با اخلاق اسلامی به طور کامل اجتناب شود، ضروری است حجاج محترم و کاروانهای حج از پیشنهادهای متصدی محترم امور حج و حجاج، پیروی نمایند؛ که اگر خدای نخواسته هر کاروان و هر گروهی مستقلًا و بدون‌ توجه به هماهنگی اقدام به امری کنند، ممکن است فاجعه‌ای پیش آورد و انحرافاتی تحقق یابد که چهره اسلامی جمهوری اسلامی و انقلابی دگرگون جلوه داده شود؛ و این گناه عظیمی است که پیش خالق و خلق مسئولیتی بس بزرگ دارد.
این جانب امیدوارم که حجاج عزیز- ایّدهم الله تعالی- از خود و دوستان خود مراقبت نمایند که این عبادت با عظمت الهی، آلوده به گناه و خطایا نشود.