لزوم مراقبت از خود و نزدیکان در اعمال و گفتار

پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت ایام حج (9 تذکر به زائران)
۱۲ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۵ ذی القعده ۱۴۰۳
حج و برگزاری مناسک,
لزوم مراقبت از خود و نزدیکان در اعمال و گفتار

لازم است مراقب باشند که اعمال بی‌رویّه و گفتار باطل‌ تحقق پیدا نکند. و هر کس مراقب دوستان و نزدیکان خود باشد؛ و در برنامه‌های انسانی- اسلامی صحیح، که از طرف نماینده این جانب،  ترتیب داده می‌شود تبعیت کنند؛ و از آنها تخطی نکنند که موجب هرج و مرج و ناراحتی زائرین فراهم شود.