آنهایی که از اسلام می‌ترسند، از صدور جمهوری اسلامی نگرانند

سخنرانی در جمع راهپیمایان کفن‌پوش الیگودرز (سیاست امریکا)
۱۷ دی ۱۳۵۸/ ۱۸ صفر ۱۴۰۰
صدور انقلاب,
آنهایی که از اسلام می‌ترسند، از صدور جمهوری اسلامی نگرانند

آنهايى كه نمى‌خواهند اسلام تحقق پيدا بكند. آنهايى كه‌ نمى‌خواهند جمهورى اسلامى در ايران تحقق پيدا كند. كشورهايى كه از اسلام مى‌ترسند. از جمهورى اسلامى مى‌ترسند. از صدور اين جمهورى اسلامى از اين كشور به كشورهاى ديگر مى‌ترسند. آنها در صددند كه شما را در بين راه متوقف كنند و نگذارند پيش برويد.