به کار افتادن بوقهای دشمنان، از ترس سرایت انقلاب

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ وحدت- لزوم هوشیاری ملت)
۱۰ شهریور ۱۳۶۰/ ۲ ذی القعده ۱۴۰۱
صدور انقلاب,
به کار افتادن بوقهای دشمنان، از ترس سرایت انقلاب

ملت ما يك ملت آگاه متعهد اسلامى هستند كه ديگر امكان ندارد از تبليغات سوئى كه در همه كشورهاى خارجى و مخالف با اسلام انجام مى‌گيرد در اين ملت اثر بكند. و من اميدوارم كه در ملتهاى ديگر هم اين تبليغات سوء اثر نكند و اين بوقهايى كه بر ضد كشور ما و بر ضد انقلاب اسلامى ما به راه افتاده است و از ترس اينكه مبادا اين انقلاب به جاى ديگر هم سرايت بكند در دست و پا افتاده‌اند، من اميدوارم كه ملتها بيدار بشوند و توجه داشته باشند كه تمام اين تبليغات براى اين است كه اسلام را در همين جا خفه كنند و نگذارند اسلام به آن معنايى كه هست، به آن معناى «لا شرقيه و لا غربيه» در جاهاى ديگر هم پياده بشود.