علاقه مندی مردم

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره ضرورت حفظ وحدت‌
۳ دی ۱۳۵۷/ ۲۳ محرّم ۱۳۹۹
روحانیت,
علاقه مندی مردم

اینها مظهر اسلامند، اینها مبیّن قرآنند، اینها مظهر نبی اکرمند. مردم اینها را این جور شناخته‌اند؛ مردم علاقه دارند به دین خودشان، علاقه دارند به اسلام خودشان. آن علاقه‌ای که به اسلام دارند، علاقه‌ای به علمای‌ اسلامی دارند.