نشانه خدا

سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب مدرسه ولی عصر تبریز (نقش روحانیون)
۲ تیر ۱۳۵۸/ ۲۸ رجب ۱۳۹۹
روحانیت,
نشانه خدا

شما نشانه خدا هستید؛ نشانه اسلام ان شاء الله خواهید بود؛ و کسی که نشانه خدا و نشانه اسلام است، باید همه حرکاتش، همه سکناتش، همه اعمالش، همه گفتار و کردارش الهی باشد؛ روی موازین الهی باشد. مردم به روحانیون نظر دارند، توجه دارند، توجه به پیغمبر اکرم، که اینها نمایندگان پیغمبر اکرم و امام زمان- سلام الله علیه- هستند.