حفظ اسلام در شرایط اختلافی بین دولتها

سخنرانی در جمع روحانیون و ایرانیان مقیم عراق (ضرورت حفظ حوزه‌ها)
۱۰ دی ۱۳۵۰/ ۱۲ ذی القعده ۱۳۹۱
روحانیت,
حفظ اسلام در شرایط اختلافی بین دولتها

اکنون اگر چه عده کثیری از ایرانیان، بر اثر اختلافی که بین دولتهاست، وجه المصالحه شدند و با این وضع فجیع از این مملکت بیرونشان می‌ریزند لکن ممکن است مصالح بزرگ در کار باشد که ما نمی‌دانیم؛ و خداوند تعالی همان طور که حضرت رسول اکرم‌ - صلی الله علیه و آله و سلم- را فاتح و غالب به مکه برگردانید شما را به این حوزه‌ها بازگرداند و روزی برسد که نجف بیش از حالا قوی باشد. ما اطمینان داریم که دیر یا زود حوزه علمیه به حال اول خود بازمی‌گردد و شما ان شاء الله اگر به وظایف دینی و علمی خود عمل کردید باز به نجف برمی‌گردید.

بار علمْ بار سنگینی است که به عهده شماست. آن طور نیست که تنها وظیفه شما تحصیل مشتی الفاظ و مفاهیم باشد بلکه حفظ اسلام و احکام اسلام است که به شما سپرده شده و شما امین وحی الهی هستید.