پشتیبانی از حوزه و روحانیت

سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
۱۰ اسفند ۱۳۵۷/ ۲ ربیع الثانی ۱۳۹۹
روحانیت,
پشتیبانی از حوزه و روحانیت

این حوزه‌های علمیه است که اسلام را تا حالا نگه داشته است. اگر روحانیون نبودند از اسلام خبر نبود. آنکه اسلام را زنده نگه داشته است در مواقع سیاه، در این زمانهای سیاه، همین روحانیین بودند. پشتیبانی کنید از اینها.