حفظ احکام اسلام، همه آمال ما

سخنرانی در جمع روحانیون (وظایف روحانیت- رفراندم- غربزدگی)
۱۱ صبح ۱۵ اسفند ۱۳۵۷/ ۷ ربیع الثانی ۱۳۹۹
روحانیت,
حفظ احکام اسلام، همه آمال ما

همه آمال ما این است که احکام اسلام به آن طوری که هست در بین مسلمین پیاده بشود و اسلام به آن طوری که هست معرفی بشود و فقه اسلام تدریس بشود، تعلم بشود، حفظ بشود، که با حفظ احکام اسلام، اسلام محفوظ است و حفظ احکام اسلام بسته به وجود طبقه روحانیون سلام الله علیهم [است‌].