ترس دشمن از مروجین اسلام

سخنرانی در جمع بانوان اهواز، قم و بروجرد (هدف اصلی انقلاب)
۱۱ خرداد ۱۳۵۸/ ۶ رجب ۱۳۹۹
روحانیت,
ترس دشمن از مروجین اسلام

از آن کسانی که مروج اسلام هست می‌ترسند، از منبری می‌ترسند، برای اینکه مروج اسلام است. از روحانی و اهل محراب می‌ترسند، برای اینکه مروج اسلام است. چون از اسلام می‌ترسند، هر چیزی که دنباله اسلام باشد، هر چیزی که ترویج از اسلام بکند، از آن‌ می‌ترسند و نمی‌خواهند آن را.