خدمت در صف واحد

سخنرانی در جمع روحانیون تبریز (وظیفه روحانیون- کوشش در رفع آشفتگیها)
قبل از ظهر ۱۸ شهریور ۱۳۵۸/ ۱۷ شوال ۱۳۹۹ «۱»
روحانیت,
خدمت در صف واحد

روحانیون در طول تاریخ مقدّم بر دیگران در فعالیت بودند و قلمهای فاسد، این فعالیت روحانیون را سرپوش کرده است که هیچ؛ شاید گاهی هم بر خلاف جلوه داده‌اند. از بعد از هجرت رسول اکرم و در طول زمان غیبت امام- سلام الله علیه- تا حالا، آن که حفظ کرده است اسلام را و حفظ کرده است ملت اسلامی را این طبقه روحانیون بوده‌اند. شماها بودید که مردم را حفظ کردید و اسلام را به مردم معرفی کردید و ملت اسلام را روشن کردید؛ و آن کسی که با شماها دشمنی داشته باشد، او با اسلام دشمنی دارد. آنهایی که مخالفت با شماها می‌کنند، اولًا با اسلام مخالف‌اند؛ و چون شما را خادم اسلام می‌دانند، با شما مخالف‌اند. آن چیزی که پیش من طرح است، این است که ما همه در یک ردیف باشیم. من را از خودتان حساب بکنید. مساله طبقاتی نیست در کار، همه در یک صف واقع هستیم و باید همه در این صف، این صف واحد، خدمت کنیم.