تلاش برای عدم سلب آزادی ملت

پیام به روحانیون و ملت ایران (مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون)
۴ آبان ۱۳۴۳/ ۲۰ جمادی الثانی ۱۳۸۴
روحانیت,
تلاش برای عدم سلب آزادی ملت

علما و روحانیون که می‌گویند باید قدرت سرنیزه در مقدرات کشور دخالت نکند، باید وکلای پارلمان مبعوث از ملت باشند، باید دولتها ملی باشند، باید اختناق از مطبوعات برداشته شود و سازمانها نظارت در آنها نکنند و آزادی را از ملت مسلمان سلب ننمایند، برای آن است که این ننگها را بر ملت تحمیل نکنند و ما را مواجه با این مصیبتها ننمایند.