حافظان استقلال

نامه سرگشاده به امیر عباس هویدا (خیانتهای شاه و دولت)
۲۶ فروردین ۱۳۴۶/ ۴ محرّم ۱۳۸۷ «۱»
روحانیت,
حافظان استقلال

آیا علمای اسلام که حافظ استقلال و تمامیت کشورهای اسلامی هستند، گناهی جز نصیحت دارند؟ آیا حوزه‌های علمی، غیر از خدمت به اسلام و مسلمین و کشورهای اسلامی گناهی دارند؟