خدمت رسانی به مردم

سخنرانی : هشدار به روحانیون حوزه نجف نسبت به برداشتهای غلط از احکام اسلام‌
۶ مهر ۱۳۵۶/ ۱۴ شوال ۱۳۹۷
روحانیت,
خدمت رسانی به مردم

ملت باز مسلمان است، این ملت مسلمان علاقه دارد به اسلام، علاقه دارد به روحانی اسلام. روحانی اسلام باید خدمت بکند؛ اگر خدمت نکند، مردم عمل روحانی با او نمی‌کنند.