اگر اسلام رشد کند، جلوی خائنین را می‌گیرد

بیانات در جمع مسئولان خبرگزاری جمهوری اسلامی (نقش خبرگزاری در اطلاع‌رسانی)
صبح ۷ مهر ۱۳۶۱/ ۱۱ ذی الحجه ۱۴۰۲ «۱»
صدور انقلاب,
اگر اسلام رشد کند، جلوی خائنین را می‌گیرد

امروز كارهاى ايران مورد توجه دنيا و خبرگزارى‌ها و مطبوعات و راديوها و تلويزيون‌هاست و همه آنها مراقب هستند كه چيزى پيدا نموده و با اضافات و دروغپردازى‌ها به جمهورى اسلامى صدمه وارد سازند و با مصاحبه‌هاى صد در صد دروغ با افراد مغرض يا اظهار نظرهاى بى‌مورد درباره افراد، مى‌خواهند اذهان مردم را منحرف سازند. و يكى از چيزهايى كه زياد روى آن تبليغ مى‌كنند مسئله انقلاب و اسلام است چرا كه مسلّم است اگر اسلام رشد پيدا كند جلوى خائنين را مى‌گيرد. و اگر ما مى‌گوييم كه انقلاب بايد صادر بشود، يعنى اسلام بايد در همه جا رشد پيدا كند و ما بنا نداريم در جايى دخالت نظامى كنيم.