ادراک درد مردم

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه (ایجاد محیطی اسلامی در سفارتخانه‌ها)
صبح ۱۱ آبان ۱۳۶۴/ ۱۸ صفر ۱۴۰۶
روحانیت,
ادراک درد مردم

من امیدوارم که خداوند همه آقایان را موفق به خدمت کند. خداوند به ما منت گذاشته است که سفرا و دولت ما همه از اشخاصی هستند که درد جامعه را می‌فهمند، زیرا بسیاری از آنها روحانی هستند که با مردم رابطه داشته‌اند و می‌دانند مردم چه وضعی داشته‌اند و درد آنها را ادراک می‌کنند. ولی سابق وضع این طور بود که افراد حکومت هیچ ارتباطی با مردم نداشتند و نمی‌فهمیدند که بر مردم چه می‌گذرد. ولی اکنون خدا خواسته است که حکومت مستضعفین تشکیل بشود که بحمد الله تا کنون عملکرد او خوب بوده است و امیدوارم از این به بعد بهتر باشد.