به خطر‌ افتادن منافع شرق و غرب

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال نو (عید از دیدگاه اهل معرفت)
صبح ۱ فروردین ۱۳۶۳/ ۱۷ جمادی الثانی ۱۴۰۴
صدور انقلاب,
به خطر‌ افتادن منافع شرق و غرب

هر كس از شرق و غرب هر چه مى‌خواهد بگويد، ما راه خودمان را داريم مى‌رويم. و اميدواريم كه اين راه را به آخر برسانيم. آنها البته از باب اينكه ناراحت هستند از اينكه دست‌شان از منافع خودشان در اين كشور كوتاه شده است، و خوف اين را دارند كه از كشورهاى ديگر هم كوتاه بشود، اين است كه توطئه‌هاى خودشان را مى‌كنند و خواهند كرد بعد از اين، و خداى تبارك و تعالى هم اين توطئه‌ها را خنثى خواهد كرد ان شاء اللَّه.