به هم پیوستگی روحانیت عامل سستی پایه های حکومت طاغوت

پیام به انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا (وظایف روشنفکران مسلمان)
۲۴ بهمن ۱۳۵۶/ ۵ ربیع الاول ۱۳۹۸
روحانیت,
به هم پیوستگی روحانیت عامل سستی پایه های حکومت طاغوت

نمودهای بارزی از ضعف و سستی پایه‌های لرزان حکومت طاغوتی به چشم می‌خورد، به هم پیوستگی قشرهای بیدار ملت و طبقات مختلف از روحانی تا دانشگاهی، از خطیب تا نویسنده، از بازاری تا کارگر و دهقان چنان لرزه بر اندام رژیم افکنده؛ و چنان بر اعصاب شاه خائن فشار آورده و ضربه زده که با حمله‌های سبعُانه به ملتی که سلاحش اسلام و پناهش قرآن مجید و شعارش کلمه توحید است، و به حوزه علمیه قم که دژ محکم وحی و عدالت و ملجا مسلمین عدالت‌خواه است، و به مردم مسْلم محترم قم که هماره سرباز فداکار اسلام و پشتیبان مکتب قرآن است، و بالاخره با حمله به فرهنگ نجاتبخش شیعه، خواست به فشار و حمله عصبی تخفیف دهد.