علاقه مردم به اسلام عامل پیشبرد ملاها

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره ضرورت حفظ وحدت‌
۳ دی ۱۳۵۷/ ۲۳ محرّم ۱۳۹۹
روحانیت,
علاقه مردم به اسلام عامل پیشبرد ملاها

آنکه ملاها را پیش می‌برد برای این است که اینها برای خدا دارند حرف می‌زنند، و عمال اسلام هستند و مردم علاقه به اسلام دارند.