نقش آخوندها در ایستادگی

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره رمز پیروزی انقلاب‌
۱ بهمن ۱۳۵۷/ ۲۲ صفر ۱۳۹۹
روحانیت,
نقش آخوندها در ایستادگی

آنکه می‌تواند تودهنی بزند آخوند است، آنی که با منبر و محرابش جلو توپ و تانک می‌ایستد آخوند است.