مدارس علمی و دانشگاهها دو مرکز مهم در کمال و استقلال کشور

پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب (جنگ- دانشگاه- رسانه‌های گروهی)
۲۲ بهمن ۱۳۶۳/ ۲۰ جمادی الاول ۱۴۰۵
روحانیت,
مدارس علمی و دانشگاهها دو مرکز مهم در کمال و استقلال کشور

پس از جنگ، از مدارس علمی و دانشگاهها، که در حقیقت قلب تپنده و نبض زننده ملت هستند، شروع می‌کنیم. می‌دانیم که این دو مرکز در حقیقت دو شاخه‌اند از یک شجره طیبه و دو بازو از یک مقام انسان روحانی؛ که اگر به صلاح گرایند و تعهد روحانی خود را حفظ کنند و دست در دست هم در صف واحد و در خدمت به حق و خلق قیام کنند ملت را به کمال خود در دو بعد معنوی و مادی می‌رسانند و آزادی و استقلال را در کشور حفظ می‌کنند و چون سدی محکم و صفی و بنیانی مرصوص در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فساد ایستاده و ملت و کشور را با قامتی راست و پرچمی افراشته به سوی ترقی و تعالی سوق می‌دهند.