علمای اسلام و حوزه های علمیه سد راه نفوذ اجانب

نامه سرگشاده به امیر عباس هویدا (خیانتهای شاه و دولت)
۲۶ فروردین ۱۳۴۶/ ۴ محرّم ۱۳۸۷ «۱»
روحانیت,
علمای اسلام و حوزه های علمیه سد راه نفوذ اجانب

آیا علمای اسلام که حافظ استقلال و تمامیت کشورهای اسلامی هستند، گناهی جز نصیحت دارند؟ آیا حوزه‌های علمی، غیر از خدمت به اسلام و مسلمین و کشورهای اسلامی گناهی دارند؟ اجانب اینها را سد راه نفوذ خود می‌دانند و به انهدام و اضمحلال آنها کمر بسته و شماها مجری احکام دیگران و محکوم دلار هستید.