طنین آوای انقلاب در کشورهای اسلامی

پیام به ملت مسلمان ایران درباره وظایف اقشار جامعه در آستانه ماه محرّم‌
۱ آذر ۱۳۵۷/ ۲۱ ذی الحجه ۱۳۹۸
صدور انقلاب,
طنین آوای انقلاب در کشورهای اسلامی

آواى انقلاب بزرگ ايران در كشورهاى اسلامى و ديگر كشورها طنين‌انداز و افتخارساز است. شما ملت شريف، به جوانان غيور ملتهاى اسلامى هشدار داده‌ايد. اميد است با دست تواناى شما، پرچم پر افتخار حكومت اسلامى در تمام اقطار به اهتزاز در آيد. اين است مسألت من از خداوند تعالى.