هشدار به اهانت کنندگان به روحانیت حوزه علمیه نجف

پیام به آقای سید محمد باقر صدر پیرامون عملکرد دولت عراق‌
۲۴ خرداد ۱۳۵۸/ ۱۹ رجب ۱۳۹۹
روحانیت,
هشدار به اهانت کنندگان به روحانیت حوزه علمیه نجف

حوزه علمیه نجف اشرف، که در خدمت اسلام و مسلمین است، در طول تاریخ حافظ استقلال عراق بلکه سایر کشورهای اسلامی بوده است، انتظار ندارد که مورد اهانت واقع شود و یکی از شاخصترین بزرگان آن، مورد تهاجم واقع شود.
من به دولت عراق نصیحت می‌کنم که این دژ محکم را که حافظ کیان [و] مصالح کشور است حفظ کند. این نصیحتی بود که من در دوران گذشته به شاه مخلوع و دولت ایران کردم.