شروع کننده قیام بر ضد رضا خان و محمدرضا

سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید و ... (اهمیت حفظ نظام- نقش روحانیت)
قبل از ظهر ۲۵ آبان ۱۳۶۰/ ۱۹ محرّم ۱۴۰۲ «۱»
روحانیت,
شروع کننده قیام بر ضد رضا خان و محمدرضا

در هر مساله و گرفتاری که برای اسلام پیش می‌آمده، باز پیشقدم همینها بودند و همینها بودند که قیام می‌کردند؛ حالا یا موفق می‌شدند یا سرکوب می‌شدند. در همین مدتی که من اطلاع دارم و من شاهد بودم، قیامهای مختلفی بر ضد رضا خان و محمد رضا شد. و این قیامها همه، مبداش روحانیون بودند؛ از آنجا شروع می‌شد، لکن چون ملت باز درست مجتمع با هم نشده بودند، موفق نمی‌شدند یا کم موفق می‌شدند.