کذب بودن ثروتمند بودن روحانیون ایران

مصاحبه با تلویزیون فرانسه درباره وضعیت ارتش‌
۳ بهمن ۱۳۵۷/ ۲۴ صفر ۱۳۹۹
روحانیت,
کذب بودن ثروتمند بودن روحانیون ایران

قضیه ثروتمند بودن روحانیون در ایران مطلب کذبی است. کمک از جاهای دیگر نیز تکذیب می‌شود. از هیچ مملکتی و از هیچ جایی، روحانیون ایران پشتیبانی و کمک مالی نمی‌گیرند.